Misja i manifest

MISJA:

Działalność Modern Thinking ma służyć propagowaniu najciekawszych spostrzeżeń, idei czy wniosków płynących z głów różnych mieszkańców Szczecina i okolic, które w innych okolicznościach prawdopodobnie nie zostałyby usłyszane. Wszystko to po to, by tworzyć silną, świadomą społeczność. Cenne myśli, zamieniamy na działanie.

Naszą misją jest tworzenie silnego i świadomego społeczeństwa przez kształcenie siły i świadomości w jednostkach. Stowarzyszenie realizuje w tym celu różne projekty edukacyjne i szkoleniowe. Pierwszym i sztandarowym jest cykl comiesięcznych debat. W czasie spotkań każdy mieszkaniec ma okazję przedstawić swoje spostrzeżenia czy wskazać problemy warte uwagi. Następnie sformułowane wspólnie na podstawie tych potrzeb zamieniamy na plan działania. Po debatach – wcielamy plan w życie i donosimy o postępach na kolejnym spotkaniu. Wszyscy bez względu na wykształcenie, wiek czy przynależność do grupy społecznej, mają okazję do sprawdzenia siły sprawczej swoich słów.

Ważna dla nas jest merytoryczność, dlatego powołujemy się na udokumentowane badania naukowe , nie zwodząc uczestników debat teoriami czy nierzetelnymi informacjami. Na każde spotkanie zapraszamy specjalistów (z dziedziny zależnej od tematyki spotkania) by służyli radą odpowiadając na pytania widowni.

Stowarzyszenie realizuje w tym celu różne projekty. Pierwszym i sztandarowym jest cykl comiesięcznych debat. W czasie spotkań każdy mieszkaniec ma okazję przedstawić swoje spostrzeżenia czy wskazać problemy warte uwagi. Następnie sformułowane wspólnie na podstawie tych potrzeb zamieniamy na plan działania. Po debatach – wcielamy plan w życie i donosimy o postępach na kolejnym spotkaniu. Wszyscy bez względu na wykształcenie, wiek czy przynależność do grupy społecznej, mają okazję do sprawdzenia siły sprawczej swoich słów.

Ważna dla nas jest merytoryczność, dlatego powołujemy się na udokumentowane badania naukowe , nie zwodząc uczestników debat teoriami czy nierzetelnymi informacjami. Na każde spotkanie zapraszamy specjalistów (z dziedziny zależnej od tematyki spotkania) by służyli radą odpowiadając na pytania widowni.

Wątek psychologiczny jest dla nas bardzo istotny i stanowi podstawę większości analiz, klasyfikacji, a stanowisko medyczne stanowi podstawę merytoryczną.

Spotkania noszą też spore znamiona filozofii. Generator myśli eksperymentalnej Modern Thinking tworzy przestrzeń do eksperymentowania i prowokowania możliwych scenariuszy zdarzeń. Owy poligon doświadczalny pozwala przyjrzeć się z dystansem mechanizmom reagowania. W naszym studium stworzymy kilka prowokujących do przemyśleń sytuacji/konfliktów ideowych w zonie myśli abstrakcyjnej Modern.  Będziemy porównywać wnioski z tej aranżacji do obrazów spotkanych w literaturze, sztuce i życiu.

Więcej na temat obszarów działalności Stowarzyszenia znajdą Państwo w zakładce: Regulamin.Stowarzyszenie realizuje w tym celu różne projekty. Pierwszym i sztandarowym jest cykl comiesięcznych debat. W czasie spotkań każdy mieszkaniec ma okazję przedstawić swoje spostrzeżenia czy wskazać problemy warte uwagi. Następnie sformułowane wspólnie na podstawie tych potrzeb zamieniamy na plan działania. Po debatach – wcielamy plan w życie i donosimy o postępach na kolejnym spotkaniu. Wszyscy bez względu na wykształcenie, wiek czy przynależność do grupy społecznej, mają okazję do sprawdzenia siły sprawczej swoich słów.
MANIFEST:

Wszystko zaczyna się od myśli (w naszych głowach). Myśli to Twój najcenniejszy produkt. Obcujemy ze współczesną filozofią częściej niż się nam wydaje.