Determinizm

Determinizm to koncepcja filozoficzna, według której wszystkie zdarzenia są połączone związkiem przyczynowo-skutkowym, więc nic nie dzieje się bez przyczyny. W najbardziej radykalnym swym przypadku, gdyby znać wszystkie reguły rządzące Wszechświatem w każdym momencie, można by bez omyłki przewidzieć każde zdarzenie (co wiadomo, jest w praktyce niemożliwe – patrz: zasadę nieoznaczoności Heisenberga), co uczynić jedynie może – według koncepcji determinizmu – demon Laplace’a.

Determinizm wyklucza przypadek jako zjawisko obiektywne: poczucie losowości jest wyłącznie stanem subiektywnym wynikającym z niedoboru informacji.

Przyjęcie lub odrzucenie determinizmu rzutuje na rozumienie świata czy teorię moralną. Jak to rzutuje na wolną wolę?

Otóż determinizm obejmuje swą ideologią również psychikę człowieka. Według niej: „jeśli miałem daną przeszłosć, nie mogę spodziewać się po sobie czegoś innego”.

Deterministą był Baruch Spinoza czy Albert Einstein

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *